Personvernerklæring for Fiks Fotballen

Melhus Communication as (Org.nr 988 399 019), ved daglig leder, er ansvarlig for nettstedet fiksfotballen.no og for all lagring og behandling av personopplysninger for virksomheten.

Definisjoner

 • Person er en identifiserbar fysisk person, for eksempel en kunde eller kontaktperson.
 • Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte er knyttet til en Person.
 • Behandlingsansvarlig er den som definerer formålet for behandlingen av Personopplysningene og som har avtaler med Personer.
 • En Databehandler behandler Personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert av en Databehandleravtale (DBA) mellom Behandlingsansvarlig og Databehandleren.

Behandling av personopplysninger

Virksomheten er behandlingsansvarlig for:

 • Kunder.
 • Kontaktpersoner hos partnere og leverandører.
 • Ansatte og konsulenter.

Vi lagrer generelt få personopplysninger. Ut over vanlige kontaktdetaljer som navn, telefonnummer og e-postadresse lagres:

 • Postadresse og betalingsinformasjon for de som bestiller boken «Fiks Fotballen».
 • Historikk om bruken av websidene våre.
 • Opplysninger relatert til innholdet i kommunikasjon, slik som e-post, SMS, ol.
 • Opplysninger som er lovpålagt for å administrere ansettelsesforhold.

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

 • Løpende kommunikasjon med kunder, kontaktpersoner.
 • Markedsføring til eksisterende kunder.
 • Utøve individuelle rettigheter som innsyn, korrigering av opplysninger, ol.
 • Besvare forespørsler eller spørsmål relatert til tjenestene, vilkårene eller behandling av Personopplysninger.

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

 • Å overholde avtaler med kunder, leverandører og andre.
 • Eksplisitt samtykke.
 • Å overholde en rettslig forpliktelse vi underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.
 • Å ivareta våre berettigede interesser (forutsatt at Personers interesser ivaretas), for eksempel i forbindelse med forbedring av tjenestene våre, å forsvare et rettskrav, å forhindre tap eller skader, å forhindre handlinger som kan kompromittere Personers Personopplysninger.

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

 • Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke.
 • Få innsyn i og kopi av sine Personopplysninger.
 • Endre sine Personopplysninger.
 • Be om sletting av sine Personopplysninger.
 • Be om begrensning av, eller protestere mot behandling.

Lagringstid

Vi oppbevarer Personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler og andre rettslige forpliktelser, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, kan gjøre det nødvendig å lagre Personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta våre berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Informasjonssikkerhet

Vi er opptatt av å beskytte dine Personopplysninger og har gjort nødvendige tiltak for å beskytte Personopplysninger mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter, eksternt og internt.

Overføring av personopplysninger

Ingen ekstern tredjepart kan bruke dine Personopplysninger til eget formål. Vi kan utlevere Personopplysninger til Databehandlere som utfører tjenester for oss. Databehandlerne vil kun bruke Personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for. Forholdet til slike tredjepartsleverandører er regulert i Databehandleravtaler. Utlevering av Personopplysninger til offentlige organer forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. En liste over våre Databehandlere finner du her.

Bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologi på våre nettsider. Når du besøker fiksfotballen.no eller andre av våre nettsider kan det lagres informasjonskapsler på din datamaskin eller på mobiltelefonen. Dette hjelper oss til å lage statistikk over bruken av nettsidene våre slik at vi kan gjøre både nettsidene og tjenestene våre bedre samt å kunne markedsføre oss bedre på for eksempel Facebook og andre kanaler.

Klagerett

Dersom du mener at vår behandling av Personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til oss direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

For spørsmål ta kontakt med personvernansvarlig på post@fiksfotballen.no eller telefon +47 9205 5588.